Terms of use

Nhật Bản Khi quý khách hàng truy cập vào trang website đấu giá của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý kho hàng với kiểm tra các điều khoản này tốt nhất . Trang web có quyền thay đổi thông minh , chỉnh sửa bình luận , thêm Nhật Bản hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này bình luận , vào Nhật Bản bất cứ lúc nào mới nhất . Các thay đổi có hiệu lực ngay khi xưởng được đăng trên trang web giá rẻ mà không cần thông báo trước giá bán lẻ . Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web bình luận , sau khi Hàn Quốc các thay đổi về Điều khoản này thống kê được đăng tải giá rẻ , có nghĩa là quý khách chấp nhận thanh lý với quà tặng những thay đổi đó.

Johnny Nguyen

4.8/5 (80 votes)

Có thể bạn quan tâm: